MEDIA PANAS

Penafian

Semua maklumat yang dipaparkan pada ‘portal ini’ adalah diterbitkan untuk maklumat am dan pengetahuan sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan individu, jenama atau mana-mana pihak. Maklumat yang dipaparkan di sini adalah tertakluk kepada perubahan dan mungkin tidak lagi tepat selepas tarikh muat naik.

Hubungi kami di yours.mediapanas@gmail.com untuk sebarang penafian

Dari: Pihak Pengurusan Media Panas

All information displayed on the portal intended for general information and knowledge only. The information displayed herein is subject to changes and may no longer be accurate after the uploading date.

Kindly contact us at yours.mediapanas@gmail.com should you have any further assistance.

From: The Management Of Media Panas

%d bloggers like this: